Visie

Visie 

Kortdurend beroepsonderwijs in de zorg dient up to date te zijn. Volgens de laatste stand van zaken. Dient flexibel in te spelen op de praktijk van medewerkers. Aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. Het moet mensen inspireren en ondersteunen bij het vinden van antwoorden op vragen die op dit moment, of in de nabije toekomst, in hun praktijk spelen. Het moet aansluiten bij de manier waarop mensen leren. Gegeven door enthousiaste ervaren hulpverleners, die uit die praktijk zijn voortgekomen en er bij voorkeur nog steeds werken.

Programma's komen tot stand in nauw overleg met de opdrachtgever. Dit kan in de vorm van een compacte algemene inleiding in bijvoorbeeld psychiatrische problematiek, verslaving, maar ook op maat toegespitst op de praktijk van de medewerkers van opdrachtgevers.

 Hoe het gedrag van mensen geïnterpreteerd wordt, hangt af van het perspectief dat je kiest. Verschillende perspectieven leveren een verschillend beeld. De bril is bepalend voor wat je wel en wat je niet ziet. Complexe zorg vraagt om de vaardigheid om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar dezelfde problematiek en deze verschillende beelden te combineren.

 

Verschillende instellingen, teams en doelgroepen vragen ook om verschillende deskundigheid om op maat te kunnen trainen en adviseren. Met verschillende collega-opleiders vorm ik een netwerk dat hier op in kan spelen.

Voor het trainen van vaardigheden kunnen ervaren acteurs en actrices worden ingezet, die zelf ook uit het werkveld komen.