Inhoud

De inhoud

In de volgende gebieden ben ik thuis: 

Psychiatrische problemen/ Psychopathologie  

Symptomen herkennen, observeren en begeleiden. Medicatie en medicatiegebruik begeleiden en observeren van werking en bijwerkingen. Begeleiden bij terugval. Praktische training in de omgang met cliënten met psychiatrische klachten in de breedste zin. Recht en psychiatrie.

Verstandelijke beperking

Verstandelijke beperkingen in zijn diversiteit in combinatie met het niveau van sociaal emotionele ontwikkeling.

Psychopathologie en verstandelijke beperking.

Dubbele problematiek. Verstandelijke beperking in combinatie met verslaving of verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrie.
Er bestaat de mogelijkheid om een programma op maat te maken voor triple problematiek in zijn diverse verschijningsvormen. Hierin kan ook
scholing, coaching, consultatie en intervisie geïntegreerd worden.

Pubers met een verstandelijke beperking. 

Misbruik en verslaving

Kennis van middelen, herkennen en bespreken van gebruik, methodiek bij verslavingsproblematiek, omgaan met problematisch verslavingsgedrag

Co-morbiditeit. Als verslaving en psychiatrie in één mens samenkomen. 

Co-morbiditeit leidt makkelijk tot een veelvoud aan problemen bij cliënten, en stelt extra eisen aan de zorgvuldigheid van hulpverlening

Motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte methodiek

O.a. bespreken en stimuleren van gedragsverandering, timing in de hulpverlening, omgaan met weerstand en grenzen, oplossingsgerichte vragen

Methodisch werken zoals bijvoorbeeld Krachtwerk, ACT en FACT, IHT.

Voor bijvoorbeeld (woon)begeleiders, ambulante medewerkers, opvangmedewerkers, medewerkers in de psychiatrie.

Ook in combinatie met andere thema’s en/of met oefening van intervisie-vaardigheden.

Omgaan met suïcide-dreiging en automutilatie.

Bespreken van doodswensen, adequaat reageren op zelfbeschadiging, praktische training in gespreksvaardigheden.

Schokkende gebeurtenissen en trauma-opvang.