Het Aanbod

Het aanbod

Cliënten in de zorg, opvang, welzijn en voorwaardelijke hulpverlening laten op allerlei manieren gedrag zien dat leidt tot problemen voor henzelf, of anderen. Gedrag dat zijn oorsprong vindt in verschillende gebieden. Overbelasting, psychiatrische klachten, verslaving, crisis, verstandelijke beperking, persoonlijkheidsproblematiek en problematische gedragspatronen kunnen hierbij een rol spelen. Problemen die vaak ook in elkaar grijpen en elkaar versterken. Gedrag dat vraagt om kennis, begrip en om professionele bejegening. Vaak ook om een methodische aanpak door een sterk team.

Sinds 2006 ontwikkel en geef ik opleidingen en trainingen om kennis, houding en vaardigheden te vergroten. Daarnaast verzorg ik team coaching en intervisie, en ondersteuning bij methodiekontwikkeling en de invoering van nieuwe werkvormen.

Kwaliteit

Kenmerkend voor alle trainings- en coaching programma’s:

Altijd actueel en afgestemd op recente kennis en inzichten. 

Met twee voeten in de klei van de praktijk. Alle aanbod wordt door praktijkmensen verzorgd. Centraal staat de praktische bruikbaarheid van kennis,
inzichten en  vaardigheden.

Ieder aanbod wordt uitgevoerd vanuit oprecht enthousiasme en plezier in het vak.  

Daarnaast een brede variatie aan werkvormen en invalshoeken. Een programma wordt op maat gemaakt en afgestemd op de vragen en het niveau van de deelnemers. Cursusmateriaal wordt in overleg ontwikkeld en geïllustreerd met filmmateriaal. 

De kleinschalige manier van werken heeft als voordeel dat de communicatielijnen altijd kort zijn, en er geen onnodige overheadkosten in
rekening worden gebracht.

Opdrachtgevers kunnen kiezen om zelf te zorgen voor werkruimtes, eventuele catering, en ondersteuning rond repro e.d.. Vaak is dit
ook goed en praktisch.

Desgewenst kan dit alles ook volledig verzorgd worden. Daarbij wordt dan zoveel mogelijk gebruik gemaakt van locaties en
diensten met een sociale en/of ideële doelstelling.

Praktisch

Een eerste bespreking is oriënterend en vrijblijvend. In een daarop volgende offerte vindt u een overzicht van de kosten die in rekening worden gebracht. Er wordt gewerkt met een tarief voor feitelijke contacturen, waarin dan ook de overhead- en ontwikkelkosten worden opgenomen.

Bij meer complexe ontwikkelvragen kan hiervoor ook apart tijd begroot worden. Afhankelijk van de inhoud van de opdracht en de reistijd ligt het tarief tussen de €100,00 en €150,00 euro per contactuur. 

In geval van extra kosten voor locatiehuur, horeca, grotere repro- en/of secretariaatskosten, zal dit apart geoffreerd worden.